Dịch vụ tháo phá dự án chung cư và tái định cư

Việc xếp đặt tái định cư sau phá dỡ dự án chung cư cho các chủ mang mang nhà chung cư thuộc diện phá tháo dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được thực hiện theo quy định tại điều 116 luật nhà ở như sau:

Tái định cư sau phá dỡ công trình

Quy định về tái định cư

Tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương mà được xếp đặt nhà ở, đất tại tái định cư theo quy định sau: Có chênh lệch về giá trị giữa nhà ở cũ và nhà tại mới thì việc tính sổ giá trị chênh lệch được thực hiện theo phương án sắp xếp tái định cư đã được phê duyệt;

=> Giá phá dỡ công trình tphcm

Việc sắp xếp tái định cư bằng nhà ở được thực hiện thông qua hợp đồng cho thuê, cho thuê mua, mua bán nhà tại ký giữa người được sắp xếp tái định cư với công ty được giao sắp xếp tái định cư

Thỏa thuận của 2 bên

Đơn vị được giao bố trí tái định cư phải lo chỗ ở lâm thời thời hoặc thanh toán tiền để người được tái định cư tự lo chỗ tại trong thời gian cải tạo, xây nên lại. Việc bố trí tái định cư bằng nhà ở được thực hiện chuẩn y hợp đồng cho thuê, cho thuê mua, mua sắm nhà tại ký giữa người được xếp đặt tái định cư với chủ đầu tư; Các bên thỏa thuận về chỗ ở tạm thời thời từ phía chủ với trong thời kì cải tạo, xây dựng lại

Nguồn : Phá dỡ công trình az

=> Chi tiết bố trí tái định cư sau tháo dỡ dự án chung cư

This entry was posted in pha do. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *